Saeftinghe Zilt

Bij Saeftinghe Zilt worden binnendijks exclusieve zeegroenten ontwikkeld, zoals zeekraal, zeekool, lamsoren en zilte aardappelen. Bij het brakwaterschorrengebied Saeftinghe ligt een pomp. Met de pomp kunnen de akkers met zoet en zout water bevloeid worden en op deze wijze de eb en vloed werking -zoals deze in het natuurgebied plaatsvindt- kan worden nagebootst.

© Puck van Elswijk